Ochrana súkromia a spracovanie osobných údajov

Táto ochrana súkromia opisuje, ako webová stránka halkoholdiler.sk (ďalej len “webová stránka” alebo “my”) zhromažďuje a spracováva osobné údaje.

1. Zozbierané informácie

  • Osobné údaje: Môžeme zhromažďovať osobné údaje, ako sú mená, kontaktné údaje a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej stránky alebo inak.
  • Automatické informácie: Môžeme zhromažďovať automatické informácie o vašich návštevách našej webovej stránky, vrátane IP adresy, prehliadača, času stráveného na stránke a iných technických údajov.

2. Použitie informácií

Zhromaždené osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie informácií o našich službách a produktoch.
  • Zlepšenie a personalizácia našich služieb.
  • Odosielanie marketingových správ a aktualizácií, pokiaľ ste na to dali súhlas.

3. Zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov stanovených platnými zákonnými predpismi.

4. Ochrana údajov

Zabezpečujeme primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom.

5. Práva subjektov údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu a vymazanie, ako aj na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu.

6. Súbory cookies

Naša webová stránka môže používať súbory cookies na zlepšenie používateľského zážitku. Môžete zmeniť nastavenia pre súbory cookies v nastaveniach vášho prehliadača.

7. Kontakt

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto ochrany súkromia, kontaktujte nás na [kontaktná adresa].


Toto je iba obecný vzor ochrany súkromia. Odporúčame vám konzultovať s právnym poradcom alebo odborníkom na ochranu súkromia, aby ste zabezpečili, že vaša politika súkromia je v súlade so slovenskými a európskymi právnymi predpismi a špecifickými požiadavkami vášho projektu.